Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatel e-shopu  na stránkách domeckovepostelekids.cz IČ 01538373 se sídlem Bezděz 72, Bezděz, 47201 zpracovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím za účelem splnění a dodatečného potvrzení Obchodních podmínek, za účelem vyřízení elektronické objednávky, provedení dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikace mezi stranami po dobu vyžadovanou zvláštním právním předpisem.Zásady ochrany osobních údajů

 

Základní ustanovení
1.by správcem osobních údajů podle § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Správce");
2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: domeckovepostele@gmail.com tel. +420704490221
3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem doručení, vypořádání plateb a nezbytné komunikace mezi stranami po dobu vyžadovanou zvláštními právními předpisy. Osobní údaje nebudou zveřejněny a nebudou předány do jiných zemí.
Účel zpracování osobních údajů
Správce zpracovává osobní údaje kupujícího z následujících důvodů:
1. Za účelem registrace na internetových stránkách domeckovepostelekids.cz podle čl. 13 odst. 1 směrnice. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů;
2. Za účelem splnění elektronické objednávky kupujícího (jméno, adresa, e-mail, telefonní číslo);
3. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem;
4. Poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro plnění kupní smlouvy. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uzavřít smlouvu.
Doba uchovávání osobních údajů
1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou pro výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Kupujícím a Správcem a po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu;
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je Správce povinen údaje vymazat.
Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Třetí osobou, která obdrží osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé Správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisejí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.
Subdodavateli správce jsou:
Webnode AG (systém e-shopu);
Česká pošta (doručovací služba);
Práva kupujícího
Podle podmínek stanovených zákonem má kupující právo:
1. Pro přístup k vašim osobním údajům;
2. Pro opravu osobních údajů;
3. Pro výmaz osobních údajů;
4. Vznést námitku proti zpracování;
5. Pro přenositelnost údajů;
6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: domeckovepostele@gmail.com
7. Podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
Zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření nezbytná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení ukládání osobních údajů, zejména k zajištění přístupu k počítači pomocí hesel, používání antivirového programu a pravidelné údržby počítačů.
3. Správce je oprávněn tento Řád kdykoliv změnit. Je povinen zveřejnit nové znění Pravidel na svých internetových stránkách.